Drick kaffe – det är nyttigt!

Jag har under större delen av mitt liv rynkat på näsan åt kaffe. Sedan kom det trötta tider. Jag började dricka den svarta heta vätskan för att förhindra avtryck från tangentbordet i ansiktet på jobbet. Drack jag mer än två koppar per dag blev jag emellertid rödmosig och fick något jagat i blicken. Sakta men säkert vande jag min kropp vid drycken. Nu för tiden kan det slinka ner åtminstone tre-fyra koppar om dagen för att det är så trevligt – och gott. Det var ju tur att även jag blev vuxen, för kaffe är faktiskt riktigt nyttigt.

Nyttan med kaffe

Stora befolkningsstudier där deltagarna har följts under lång tid. visar på att kaffe har positiva effekter på sjukdomar som Parkinson, Alzheimers och diabetes typ-2. Både Parkinsons sjukdom och Alzheimer innebär att vi förlorar funktoner hos nerver i hjärnan. Kaffet ser ut att förhindra förlusten av de just de nervceller som är viktiga för att kontrollera motoriken. Även nervcellernas stödceller, gliacellerna, påverkas vilket förhindrar försämringen.

Enligt SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, är kaffe positivt för personer som har diabetes. De som dricker två koppar kaffe om dagen löper mindre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom än de diabetiker som drack mindre eller inget kaffe alls.

Koffein verkar också kunna öka kroppens eget försvar mot vissa tumörer som malignt melanom, coloncancer och prostatacancer. Förklaringen tyckas vara att tumören skapar syrebrist både i dess mitt och i kringliggande vävnader. Detta leder till att ett ämne som heter adenosin bildas, adenosin försvagar kroppens immunförsvar. Då vi tillsätter koffein som hämmar adenosinet kan kroppens försvar stärkas.

Kaffet har också visat sig ha skyddande effekt mot bröstcancer. Koffeinet stänger av signalvägarna till bröstcancercellerna, vilket leder till långsammare celldelning och ökad celldöd. En minskad återfallsrisk har också påvisats bland personer som druckit minst två koppar kaffe om dagen. Sambandet har i synnerhet kunnat påvisas bland personer som samtidigt behandlats med läkemedlet Tamoxifen. Hos de kvinnor som behandlats med läkemedlet och drack minst två koppar kaffe per dag var risken nästan hälften så stor som hos kvinnorna som druckit mindre än två koppar kaffe om dagen, eller inget kaffe alls. Kaffet har också visat sig ha en förebyggande effekt. Redan vid diagnostiseringen var cancern mindre utvecklad hos kaffedrickarna.

Kaffet tycks också öka vår förmåga till fettförbränning, om vi också utsätter kroppen för hård ansträngning. Kaffet hjälper oss dock inte att förbränna medan vi sitter på häcken. Andenosiet verkar hjälpa kroppen att mobilisera fett från fettväven till musklerna och hjärtat vid hård ansträngning. Hur? Jo, andenosin och insulin bromsar denna mobilisering och koffeinet hämmar som bekant adenosinet.

Kaffe är rikt på antioxidanter som skyddar oss mot fria radikaler. Fria radikaler ökar risken för en mängd sjukdomstillstånd och förtidigt åldrande.

033

När du inte ska dricka kaffe

Gravida kvinnor bör vara försiktiga med kaffet. Djurstudier har visat på att avkomman till mammor som intagit koffein under graviditeten kan få beteendeförändringar. De reagerar kraftigare på centralstimulerande medel än andra. Förändringen tycks kvarstå en generation senare.

Personer som lider av ångest bör undvika kaffe eftersom det kan förvärra ångesten hos vissa individer. Kaffe kan också leda till rastlöshet, irritation, sömnproblem och magproblem hos en del människor.

Drick ekologiskt

Kaffe står på naturskyddsföreningens lista över viktiga ekologiska val. På kaffeplantager används världens farligaste bekämpningsmedel som skadar och dödar natur, djur och människor. På 70 procent av odlingarna används mycket giftiga bekämpningsmedel som har medfört en mängd akuta förgiftningar och dödsfall. Det besprutade kaffet är inte ett problem främst för oss som dricker det, eftersom kemikalierna framförallt sitter i skalet. Besprutningarna är i första hand skadliga för naturen och de som arbetar i odlingarna eller bor intill dem.

036

Drick ekologiskt och var en kaffemoster med gott samvete!

Källor: http://www.dn.se/livsstil/halsa/drick-kaffe-for-halsans-skull/

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/forskare-sa-skyddar-kaffe-mot-brostcancer/

http://www.nyttigt.eu/ar-kaffe-nyttigt-eller-onyttigt-studie-om-nyttiga-amnen-i-olika-drycker-och-livsmedel/

http://kurera.se/darfor-ska-du-kopa-eko-kaffe/

Drick lapachobark mot förkylning och svamp

Sist jag träffade min bror snackade han mycket om ett te på lapachobark, som han ihärdigt gick och sörplade på. Jag tyckte att det lät väldigt intressant och mindes att jag faktiskt hade en bortglömd påse hemma i skåpet. Naturligtvis rotade jag fram den så fort jag kom hem. Nu rynkar du kanske lite på näsan och tänker att du inte är det minsta sugen på att hinka i dig bark. Faktum är att teet har en mild och lite rund smak. Jag skulle inte alls påstå att det är plågsamt att dricka det, tvärtom. Dessutom anses lapachobarken ha massor med hälsosamma egenskaper.

Nyttan med lapachobark

Lapachobark är ett gammalt naturläkemedel och har en lång historia som örtmedicin i Sydamerika. Teet är rikt på mineraler och spårämnen som kalcium, magnesium, fosfor, kisel, krom, mangan, koppar, järn, kalium, jod och flavoner. Lapachoträdet har stor motståndskraft mot angrepp av exempelvis svampar, sporer och virus. Den inre barken innehåller också ett kraftfullt antibiotiskt ämne. Lapachobarken har i olika delar av världen tillskrivits en mängd olika egenskaper och har använts för att behandla en rad olika åkommor.

Lapachobarken anses bland annat ha följande egenskaper:

– Stimulera ökningen av röda blodkroppar.
– Stärka immunförsvaret och underlätta cellreparationen.
– Stimulera lever, matsmältning och svettkörtlar.
– Adstringerande, har alltså en sammandragande effekt.
– Antiinflammatorisk
– Antibakteriell
– Antiviral
– Antifungoral
– Laxerande
– Ha positiv effekt på varbildningar
– Antiparasit
– Antioxidant
– Anticancerogen
– Smärtstillande

010
Lapachobarken anses ha effekt på bland annat följande tillstånd:

– Syfilis
– Urinvägsinfektioner
– Mag- och tarmproblem
– Svampsjukdomar som candida och ringorm
– Cancer
– Diabetes
– Prostatit
– Förstoppning
– Allergier
– Reumatism
– Förkylning och influensa
– Blodbrist
– Varbildning
– Psoriasis
– Artrit

016
Biverkningar

Lapacho anses vara en generellt säker ört. Höga doser ska emellertid kunna orsaka illamående och andra magrelaterade problem som diarré, kräkningar, och magkramper. Det finns emellertid en uppfattning om att dessa problem orsakas av att kroppen rensar ut toxiner. Lapacho ska kunna störa den biologiska cykeln av vitamin K i kroppen. Barken ska kunna verka antikoagulerande.

Te av lapachobark rekommenderas ej vid graviditet.

Teet ska endast sjudas och kan drickas varmt eller kylas i kylskåp och drickas som iste.

Källor: http://www.akupunkturakademin.se/media/813/lapacho.pdf

http://stighastrup.dinstudio.se/empty_15.html

http://www.ortagubben.se/orter/torkade-orter/pau-darco-100g
.