Hur stressad är din hjärna? TV -tipset!

 

Kanske har du liksom jag svårt att släppa tankarna på jobbet. Kanske blir du också distraherad av den där jobbmailen som gastar på dig samtidigt som du försöker utföra arbete. Informationstekniken flödar och vi bombaderas med information, samtidigt som vi verkar känna oss mer och mer beroende av densamma.

Informationflödet har emellertid sitt pris för våra hjärnors välbefinnande. Se en snorintressant glimt av just detta på Vetenskapens Värld – Vår Stressade hjärna.

Positiva affirmationer är utmaningen för dagen

När jag gick i högstadiet hade jag en kompis som brukade påpeka vikten av att tänka positivt. Det gjorde mig enormt provocerad. Högst sannolikt är hon en mycket lyckligare människa än vad jag är idag. Nej, jag är inte ironisk, det är min sanna övertygelse. Jag tycker om att ha ett halvtomt glas, måla fan på väggen och jag tar absolut inte ut glädjen i förskott, för att nämna några väl valda floskler. Saken är den att i höstas var jag på väg mot ett helt annat håll med mig själv.  Jag var på väg mot något riktigt bra! Sen hände det ena med det tredje som jag hade svårt att styra över och jag slängde näsan i väggen. Nog sagt om det, men jag tappade hur som helst taget om den positiva vändning jag hade börjat göra. Igår hade jag en kapital skitdag efter tre  helt fina dagar, det var bara så jag vaknade. Allt var fel och jag var bara ledsen. På väg hem från jobbet idag bestämde jag mig för att såhär kan jag inte fortsätta. Jag är hur fri som helst att påverka mitt liv positivt och snart kommer ett naturligt vägskäl där jag kan ge mig själv möjligheten att verkligen börja om på nytt. Det där med positiva affirmationer kan ju verka lite klyschigt, men det kanske inte är så dumt.

Vad är då en affirmation?

Så vad är då en affirmation undrar du. Jo, såhär är det. En affirmation är en medvetet vald positiv instruktion till dig själv som hjälper dig att skapa det liv du vill ha, eller vill ha mer av i ditt liv. Det handlar om din egen förändring och den ska formuleras som om den redan var sann. Du kan skriva dem, säga dem, sjunga dem, sätta dem på en synlig plats eller hur du nu vill göra dem till en del av ditt liv. Det undermedvetna ska inte kunna skilja mellan sanna och påhittade påståenden. Affirmationen ska få plats i ditt undermedvetna med hjälp av upprepningens kraft. På detta sätt skapar du en ny verklighet åt dig själv. Lättare sagt en gjort kanske, men väl värt ett försök. Eller hur?

Jag har egentligen en ganska tydlig bild av hur jag vill att mitt liv ska se ut framåt, men har på senare tid haft en tendens att känna mig fångad istället för att se all frihet och alla möjligheter som jag faktiskt har för att göra den förändring som jag vill uppnå. Jag behöver få tillbaka den där kolsyrebubblande längtan efter en ny livplats som jag hade för en tid sedan. En plan med både kortsiktiga och långsiktiga mål tillsammans med  positiva affirmationer ska det bli. Det är också dags för lite positivt dagdrömmeri igen.

Det där med att göra saker som gör dig glad!

Förra hösten var jag som du vet på andlig vägledning. Hur skulle jag kunna missa det? Tänker du. Du har rätt. Jag gick verkligen all in och berättade om min aurakonstruktion för alla som kom i min väg. Men! Jag fick också några tips som var ganska enkla. För att uppnå aurabalans och bli allt det där som du vill och kan vara behöver du göra saker som du blir glad av och som du älskar. Helst ska du göra dessa saker minst tre gånger per dag. Jag gjorde det där under en period och det fungerade verkligen snorbra. Listorna ska bli ganska långa, en lista för saker som gör dig glad och en lista för det du älskar. Mina listor handlade mycket om upplevelser. Det var fokus på mat, musik, samtal, människor och rörelse. Det var saker som; äta färsk frukt till frukost, powerwalk till bra musik, middagar med långa samtal, samtal om reinkarnation med min vän Nicklas över ett glas vin, och så vidare. Mer avancerat än så var det inte. Värt att prova även om du inte har gått på vägledning. Jag ska minsann börja med detta nu!

Källor:

https://www.expressen.se/halsoliv/vad-ar-en-affirmation/

Främjandetekniker och gasljus!

Såhär före jul tänkte jag att det kan vara passande att damma av ett alltid lika aktuellt ämne – nämligen lite gammaldags välvilja. Passande nog finns det ibland handfasta tips för att främja harmoni och balans. Vi vill ju helst må bra och vara glada. Det brukar smitta av sig. Brukligt nu när vi ska knö på varandra och idka julefrid i parti och minut. Typ.

När vi ska vara lediga och få tid för eftertanke kan det därför vara läge att kasta lite ljus över de så kallade främjandeteknikerna, som kan användas som motvikt till härskarteknikerna. Det kan också vara praktiskt för dig att kunna de fem härskarteknikerna på dina lika många fingrar. Då kan du tyst identifiera beteendet utifrån respektive teknik när någon försöker härskarteknika dig. Det möjliggör ett kallt huvud när det börjar brännas ordentligt. Det gör dig medveten om att ”härskaren”  är så pass liten och osäker att hen måste ställa sig på dig för att bli lite större. Dessutom är hen en kliché. Bara en sån sak! Du kan också högt börja rabbla varje teknik högt för den som utsätter dig. Det brukar ta udden av det hela.  Jag vill också redogöra för en särskilt vidrig härskarteknik som kallas gasljus. Den hittar du sist i inlägget. Så vi börjar väl från början och kör en snabb repetition av de fem härskarteknikerna.

De fem härskarteknikerna 

 1. Osynliggörande:

Härskartekniken går ut på att förmedla att du inte finns, att tala om att det du gör och säger inte är värdefullt. Denna teknik kan ta sig olika uttryck, antingen genom ord eller kroppsspråk och gester. Syftet är att få dig att känna sig obetydlig och osäker.

2. Förlöjligande:

Tekniken visar en totalt ojämlik situation, där den som förlöjligar tar makten över hela situationen. Den som förlöjligar förminskar och förringar sitt offer. På detta sätt tillintetgörs den utsatta personen. Den utsatta personen är alltså någon en kan skatta åt och vem vill inte ha roligt? Härligt! Eller hur?

3. Undanhållande av information:

Att sitta på information men att hålla inne med den innebär makt. På så vis hindras en person att handla som hen skulle ha handlat om hen hade vetat bättre. Att personen undanhålls information kan innebära att hen handlar felaktigt eller för sent.

4. Dubbelbestraffning:

Härskartekniken dubbelbestraffning syftar till att ge dig en känsla av att du gör fel oavsett hur du handlar. Är du noggrann så är du för petig. Är du bestämd är du bitchig. Är du en god lyssnare är du svag o.s.v

5. Påförande av skuld och skam:

Den här härskartekniken innebär att någon får dig att känna skuld eller skam för en handling, egenskap, situation eller händelse, trots att det inte är du eller din person som är den utlösande faktorn för händelsen eller situationen. Denna härskarteknik är besläktad med tekniken dubbelbestraffning. Den är liksom dubbelbestraffning lite mer diffus och svårfångad än de andra kategorierna. Att påföra någon skuld och skam kan också sammanfattas som det sammanlagda resultatet av att ha utsatts för någon av de andra. I alla sammanhang påförs skulden och skammen utifrån men upplevs inifrån. Detta gör att den är lite svår att identifiera som härskarteknik.

Så främjandeteknikerna då!

Självklart vill vi inte härskateknika. Det är ju bara uttryck för infantilt självhävdelsebehov för sämre bemedlade. Eller hur? Därmed inte sagt att jag aldrig har härskarteknikat eller aldrig gör det. Ibland är jag/ har jag varit osäker och självhävdelsebehövande. Det jag vet är att i sammanhang där härskarteknikerna duggar tätt uppstår otrygga och osäkra relationer som innebär disharmoni och känsla av smärtsam sårbarhet. Därför försöker jag, så gott jag kan, låta bli. Låt dig istället svepas med av främjandeteknikerna!

 1. Synliggörande:

Märker du att någon bli avbruten ofta kan du bolla tillbaka frågan till personen med ett, du vilel säga? Exempelvis. Du kan också låta bli att uppmärksamma avbrottet och bara fortsätta se på personen som talade före avbrottet. Genom att synliggöra alla medlemmarna i gruppen sätter du standarden för gruppen. Det blir mycket svårare att osynliggöra någon när någon hela tiden motverkar det.

2. Respekt:

När någon blir måltavla för förminskande, skämt och förlöjligande finns det några praktiska tips. Ett av dem är att aldrig skratta med. Även om du inte kritiserar skämtet kan det räcka med att inte skratta med för att bryta en negativt laddad jargong. Ett annat tips är att be personen förklara skämtet. Genom att inte förstå visar du på normer och perspektiv.

3. Framhållande av information: 

Sträva alltid efter att alla i gruppen vet så mycket som möjligt. Berätta bakgrunden för medlemmar som du tror saknar bakgrundsinformationen. Gör det till en vana att alltid förklara så mycket som möjligt. Om du drabbas av inspiration och entusiasm och fortsättet diskussionen vid sidan av med någon, dra iväg några rader till de andra. På så vis är alla medlemmar med på banan.

4. Bekräftelse:

Motsatsen till att påföra någon skuld och skam är att ge bekräftelse, uppbackning och stöd. Istället för att kommentera att någon gör för lite, uppmärksamma det positiva personen bidrar med. Bekräfta människor som ber om hjälp eller faktiskt säger att de har för mycket att göra. Ingen vinner på att någon tar på sig för mycket eller har dåligt samvete för att de inte ger tillräckligt.

5. Uttala vad som händer:

Att påtala att en härskarteknik används kan vara ett effektivt motstånd. Många härskartekniker fungerar bäst så länge de är outtalade eller subtila. När de påpekas blir de svårare att upprätthålla.

Enligt min egen erfarenhet är både främjande och försök till härskande smittsamt. Det kan dessvärre vara lätt att svepas med i en osund jargong, särskilt när den blir ett normaltillstånd. Att du gör det betyder inte att du är en dålig människa, men försök gärna agera annorlunda nästa gång 🙂

IMG_0995

Det där med gasljus…

När vi  ändå är inne på det hära ämnet så vill jag också belysa fenomenet gasljus som också benämns som en härskarteknik eller manipulationsmetod. När jag för en tid sedan läste om den här metoden insåg jag att jag utsatts för den- ofta och i olika sammanhang. Den är ganska ondskefull minst sagt, så jag vill gärna att du är medveten om den.

Fenomenet ”gaslighting” benämns ibland som psykisk misshandel. För om du befinner dig ett sammanhang där dina känslor ständigt beskrivs som orimliga, överdrivna och onödiga, kommer du snart att må ganska dåligt. Själva begreppet kommer ifrån filmen Gasljus från 1944. Ingrid Bergman spelar en arvtagerska vars man försöker få henne förklarad sinnessjuk och inspärrad på mentalsjukhus. Genom att manipulera hennes omgivning och envist hävda att hon bara inbillar sig, driver han henne sakta men säkert in i galenskap.

Grundprincipen för gasljus är att en person handlar på ett sätt som framkallar en reaktion hos den andre. Reaktionen kan vara sorg, ilska eller frustration. När reaktionen uppstår försöker personen, som orsakat den, att få offret att känna sig osäker och obekväm med sin reaktion. Detta sker genom att personen hävdar och beter sig som att offrets känslor är irrationella och onormala. En klassisk form av gasljus är att undvika att ta ansvar för sina handlingar genom att skylla på offrets uppfattning av dem.

Ett tecken på att du kan vara utsatt är att du ständigt tvivlar på dig själv och ifrågasätter dina känslor och behov. Du ställer dig ofta frågan ”är det jag som är överkänslig?” Det är alltid du som ber om ursäkt ( för dina känslor/reaktioner). Du börjar undvika att ta upp sådant som irriterar dig/ påverkar dig negativt, du orkar inte med att bli beskylld för tjat och gnäll.

Genom att medvetandegöra att detta är en välkänd härskarteknik kan du inte bara genomskåda förövaren utan även skydda dig från den. Vänd argumenten tillbaka; Det är väldigt svårt att utveckla relationen när du inte tar mina känslor på allvar, t.ex. Kan det blir en konstruktiv diskussion är det bra, men låt det inte stanna vid att det är fel på dig som reagerar. En person som systematiskt använder sig av denna härskarteknik har byggt upp ett ypperligt försvar. Nu är det tid för dig att genomskåda och belysa det.

Så främja istället för att härska! God jul!

Vill du läsa mer om hur du kan intellektualisera de fem härskarteknikerna som motstrategi – gör det här!

Källor:

http://www.jamstallt.se/docs/ENSU%20bekraftartekniker.pdf

https://www.fhs.se/Documents/Externwebben/Student/Checkpoints/Bilaga%20x%20Motst%C3%A5nd%20mot%20h%C3%A4rskartekniker_105x297.pdf

http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-2013/November-2013/5-knep-mot-harskartekniker/

http://www.jamstalldvardag.se/2017/01/05/gasljus-och-galenskap/

 

 

 

 

 

Är du ambivert? Då har du tur!

Idag har jag styrt av en långpromenad i Pildammsparken och det är väl ungefär vad jag har gjort av vikt idag. Jag har nämligen gått och blivit sjukskriven i två veckor. Jag har lyckats jobba en aning slut på mig själv – igen. Med tanke på mitt historia av utmattning är det visserligen en smula oroväckande, men faktum är att det faktiskt ser ganska hoppfullt ut trots allt. När jag för några år sedan kommit till den här punkten, fortsatte jag med berått mod rakt in mot kaklet så att säga. Den här gången har jag haft vett att dra i nödbromsen i tid. Min nuvarande  arbetsgivare är också lite mer med på banan än min dåvarande om en säger så. Ett par dagar in på min sjukskrivning landande också en lösning i mitt knä som innebär en slags äta kakan och ha den kvar situation. Se där! Det var som om universum sa till mig att ”Men vad bra, Sofia. Du har lärt dig något trots allt. Du kan sätta gränser och prioritera din hälsa. Nu ska du få en liten belöning” . När två veckors vila har passerat blir det förhoppningsvis ganska bra.

Extrovert eller introvert? Nähä, ambivert då? 

Saken är den att jag har en extremt extrovert mamma. Hon fann kärleken i en enormt introvert man, min pappa. Resultatet blev en ambivert dotter, alltså jag. Jag vet. Jag brukar vilja framhålla att jag är introvert, men det är faktiskt inte helt sant. Kanske vill jag bara göra mig själv lite intressant.  Jag har väldigt tydliga introverta drag och de blir ofta dominerande under perioder av stress eller annan obalans. Jag får ett enormt behov av att umgås med bara mig själv i mycket långa stunder för att få energi tillbaka. Inte så konstigt egentligen – jag är ju så jävla trevlig 😉 När livet är fina fisken brukar den extroverta sidan istället vara den dominerande.  Jag tycker om att vara i farten, blir lätt rastlös och får massor av energi av att ha människor omkring mig.  Optimalt välbefinnande får jag av en väl avvägd  balans mellan ensamtid och trevligt umgänge. Jag vill ha gott om upplevelser i gemenskap med andra,  men också en del grubbeltid helt ensam. Jag tänker generellt innan jag talar men kan inte jobba outtröttligt utan paus. Får jag inte ta fikapaus och pladdra om ditt och datt blir jag omotiverad och grinig. Ibland lider jag av kapitalt ocensurerad mundiarré.

Kanske har du, liksom jag, svårt att placera dig i antingen det introverta eller det extroverta ”facket”. Kanske har andra olika åsikter om ”vad” du är? Jag har fått höra allt från att ” du som är så introvert…” till att ” du kan väl aldrig vara introvert?! Jag uppfattar dig som helt extrovert!” Dessvärre har begreppet introvert i vissa sammanhang blivit något av ett skällsord och detta personlighetsdrag missuppfattas också ganska ofta. Jag blev ofta ”beskylld” för att vara introvert i väldigt negativa ordalag när jag var nere i skiten så att säga. Då ville jag mest bara gasta att det här är inte introversion! Det här är utmattningsdepression! Helt olika saker, om du frågar mig. När jag fann begreppet ambivert och fick det bekräftat av ett par lättåtkomliga onlinetester hittade jag hem. Jag är liksom precis mitt emellan och det är ganska bra. För som ambivert har du liksom plockat russinen ur kakan!

Extrovert, introvert och ambivert – såhär fungerar det!

Så om vi skulle dyka lite djupare in i det här med extraversion och introversion. För att definiera de två tänkte jag använda mig av The Myers & Briggs Foundations förklaring. MBTI testet som mäter bland annat dessa personlighetsdrag är ju ändå en klassiker 🙂

Extraversion

Som extrovert hämtar du din energi hos andra människor och genom att ägna dig åt hög grad av aktivitet. Du känner dig upprymd i stora folksamlingar och tycker om att ge energi till andra människor. Du tycker om att vara i farten och att få saker att hända. Du förstår ett problem bättre när du får prata högt om det och får andra människors input. Du uppfattas generellt som en utåtriktad person. Du känner dig bekväm – och – tycker om att arbeta i grupp. Du har en stor vänkrets och känner många människor. Du slänger dig gärna in i olika aktiviteter utan att ta dig tid att tänka igenom det så värst noga. Innan du startar ett projekt så tar du dig inte alltid tiden att fundera ut varför du gör det och vad du vill uppnå.

Introversion

Som introvert person hämtar du din energi genom att ägna dig åt idéer, bilder,  minnen och reaktioner som finns inuti ditt huvud eller din inre värld. Du föredrar att göra saker ensam eller kanske tillsammans med en eller två personer som du känner dig bekväm med. Du tar dig tid att reflektera så att du har en klar bild av vad du vill uppnå innan du går till handling. Ibland föredrar du idén om någonting framför den verkliga varianten. Du uppfattas ofta som reflekterande och reserverad. Du känner dig bekväm i ditt eget sällskap och tycker om att göra saker ensam. Du föredrar färre men djupare relationer. Ibland lägger du så mycket tid på att reflektera att du inte skrider till handling fort nog.

Att vara ambivert och plocka russinen ur kakan 

Som ambivert person är du varken ett supersocialt lejon eller en mystisk ensamvarg. Denna personlighetstyp beskrivs som en harmoni och balas mellan extraversion och introversion. Du kan ta plats när det behövs, men vet när det är läge att ta ett steg tillbaka och släppa fram andra. Du kan njuta av ensamhet men löper inte risken att hamna i total isolering.  Som ambivert skapar du balans så att inte världen kreverar för att de extroverta  prompt måste köra sin enmanscirkus, eller för att de introverta vägrar klättra upp ur sin hålor.  För att dra det till sin spets…. Som  ambivert  har du förmågan att se hela din omgivning. Du vet att du ibland måste knacka på den introvertas dörr och att den extroverta är en orkan som ibland måste kuvas. Fint! Eller hur?

Är du intresserad av testa vilken personlighetstyp du är? Gör Adeccos test här!

Eller läs om 21 tecken på att du är ambivert – extremt ovetenskapligt men ganska roligt!

Eller se Clara Henry prata om att vara introvert

eller läs om…

8 saker du aldrig ska säga till en introvert 

Källor:

http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/extraversion-or-introversion.htm?bhcp=1

https://www.motivation.se/innehall/ambiverta-skapar-balans-och-harmoni/

Universum är i rörelse och projekt meditation!

Det som inte tar livet av dig…

Det är på det viset att jag har en introvert sida som kräver sin beskärda del näring. Jag suger i mig andra människors energier som en svamp och det pågår för det mesta ganska mycket aktivitet inuti mig. Får jag inte möjlighet att sortera och stänga av bruset tenderar jag att bli frustrerad och irriterad. Detta till trots har jag och min andliga vägledare kommit fram till att jag framförallt brinner för upplevelser tillsammans med andra. Hon menade att det är när mitt upplevelsekonto inte är tillfredsställt som det blir drama. Det är då universum rör om i grytorna och någon kanske måste bete sig som ett svin för att jag ska vakna, typ. Tacka fan för att det blev drama då, tänkte jag, Under en period av utmattning och en ganska saftig depression orkade jag inte uppleva ett smack, drama blev det. En lång tid efteråt var jag det ledsnaste jag någonsin varit, oändligt arg och så avgrundsdjupt olycklig. Jag hade aldrig upplevt sorg på riktigt  förut och visste inte att hjärtat fysiskt kunde brinna av smärta, men det gjorde det. Det var som ett öppet blödande köttsår. Om du har upplevt detta så vet du vad jag pratar om. Har du inte det är jag glad för din skull, men ber dig vänligt att vara lite ödmjuk inför en medmänniska som genomlider en sorg som denna. För i detta tillstånd gör precis allting ont. Oavsett om du tycker att det är rimligt eller inte. Så är det bara.

Jag är emellertid inte en mindre kliché än någon annan. Precis som många andra människor som genomlevt kriser så vill jag nog inte vara utan den här tiden. Jag har tidigare skrivit om en längtan efter ny hud och själslig rening. Jag inser nu att jag redan är där. Den här sjuka, omtumlande, smärtsamma, men ack så upplysande inre resan har tagit mig till en ny variant av mig själv. Jag är nu en mycket gladare och mer harmonisk människa. Framför allt är jag en betydligt tryggare och kärleksfullare. Jag sa till min vägledare att jag nog för första gången i mitt liv fullständigt står i kontakt med mig själv och nu vill jag skaka av mig resterna av smutsen. Hon menade att jag nu kommer att bli fullständigt hel eftersom jag är så fast besluten att bli det.

Meditation med eller utan din guide 

Så min kompis Nicklas är som jag, introvert. Då jag har behov av att få ganska mycket ensamtid, är det för honom en fråga om ren överlevnad. Vi har också haft oändliga samtal om reinkarnation, parallellalla universum och andliga guider. Under ett samtal över varsin whisky i min soffa kom vi överens om att vi gemensamt skulle yoga eller meditera, lite oklart vilket. På grund platsbrist får det nog bli gemensam meditation.

Jag har nyligen inlett projekt meditation för att kanalisera min guide. Jag har nu full respekt för att du kanske inte alls är för den här typen av andlig aktivitet. Det kan vara lite känsligt, jag tänker på intet sätt försöka övertyga dig. Men skulle du vara intresserad av det så kan jag säga att det fungerar. Min guide bekräftar sin kontakt genom att framförallt peta mig i pannan, ibland på kinderna eller i håret. Det känns som en kittlande och lätt masserande energi. Jag har också lyckats få  viss vägledning.  Jag har en stark känsla av att mitt universum befinner sig i rörelse, så jag behöver det. Det har även hjälpt mig att stänga ner mina chakran när jag avslutar meditationen, på så vis är jag inte ”för öppen” i vardagen. Det sistnämnda har gjort oerhört stor skillnad. Jo, tack jag vet precis ur det låter 😉 Jag bjuder på det. I vilket fall så gör det mig lugn, harmonisk, balanserad och fokuserad. För den effekten har ju meditation oavsett om du kanaliserar din guide eller inte.

Nyttan med meditation

Du kanske tycker att det låter hemskt förfärligt jättetråkigt att meditera. Jo, jag tänkte som du. Jag har ganska taskigt med tålamod. Nu är det ju på så vis att meditation har en del hälsoeffekter, självklart vill du veta vilka.

 • Meditation ger en bättre helhetshälsa med mindre sjukdom, ökad självinsikt samt bättre kontroll över tankar och känslor.
 • Meditation ökar koncentrationsförmågan och  förbättrar minnet.
 • Meditation hjälper dig att tysta ner ovälkomna och återkommande tankespår. Det hjälper till att tona ner dina sinnesintryck viket ger ökad avslappning och harmoni.
 • Meditation lindrar stress och ökar handlingskraft.
 • Att meditera hjälper dig att somna och att sova gott.
 • Meditationen är bra för hjärtat och minskar risken för huvudvärk.

Hur som helst. Aurabalansen blir lite bättre för varje minut, En grå höstdag i november kan hjärtat pärla som en kyld och nyöppnad Cava. När mina steg möter den regnblöta Amiralsgatan och min blick drar mot den disiga himlen kan jag höra hjärtat sjunga – ty livet är mitt och makten och härligheten i evighet… För jag vet att det är nu det ska ske.  Så det så! 🙂

Källor:

http://www.halsosidorna.se/Meditation.htm

http://yogahuset.se/7-skal-att-meditera/

Tarotkorten vet, psykopati och ett boktips!

Tarotkorten har koll!

I lördags gjorde en vän en tarotläggning för mig över ett glas vin. Vi har flera gånger pratat om att hon brukade göra detta under sin studietid och nu kände vi att det var dags för mig. Det verkar inte vara en slump. Min vän sa att en ska ha respekt för korten, det som kommer fram brukar vara sant. Så även i mitt fall.

Sammanfattningen lyder som följer: det lilla barnet i mig är omgivet av kärlek, harmoni, fantasi och kreativitet. Emellertid bär jag på förödelse i mitt hjärta. Andra människor har sett mig kämpa för nå balans, för att hålla näsan över vattnet. Hur som helst verkar de svåra åren vara till enda och nu börjar en ny tid med energi, nytt liv och kreativitet. Jag har gått igenom kraftmätningar och urladdningar, själsliga och mellanmänskliga. Jag har jobbat hårt och behöver vila. Syftet med mina kraftmätningar är en strävan efter att nå en större potential och en högre nivå av kreativitet. Mina drivkrafter i nuet är att ta lärdom av det som inträffat. Att se att det i människor finns både gott och ont, att inte döma. Min inställning är att alla möjligheter finns – bara en är öppen och uppmärksam. Mina sinnen är öppna för omvärlden och andevärlden, någon från mitt förflutna eller från andra sidan vill få kontakt med mig.

Det är nästan skrattretande på pricken och min vän skrattade till vid flera tillfällen, som en bekräftelse på träffsäkerheten. Kraftmätningarna och urladdningarna har varit oerhört centrala delar för mig sista tiden. Jag har inte bara längtat efter nästa steg utan också börjat känna en allt större tillförsikt inför att allting är möjligt. Jag arbetar aktivt för att rena mina egna energier och energierna i mitt hem. Jag mediterar för själslig stabilitet och för att göra mig av med destruktiv energi. För att oskadliggöra den och finna motståndskraft mot annan skadlig energi. Jag har tröttnat på att vara arg för det som hänt och medvetet börjat sträva efter positiva relationsspiraler. Det verkar funka 🙂 Jag har också upplevt en allt större dragning till andra sidan/ vårt parallella universum eller vad det nu kan vara. Kontakten har varit diffus i sitt slag men också oerhört påtaglig. Till sist.  Jag har inte rökt på. Jag är precis såhär flummig 😀

Psykopaterna och boktipset! 

Så från det ena till det andra. Ibland är kasten tvära här på bloggen. Jag och min vän började prata om en bok jag lyssnat på i min BookBeat app. Boken heter ”Omgiven Av Psykopater – Så Undviker Du Att Bli Utnyttjad Av Andra” och är skriven av Thomas Erikson. Beroende på vad en upplevt är detta en bok som får nackhåren att resa sig sa jag till min vän.  Har en inte på något sätt varit involverad med en psykopat så kan en inte föreställa sig sa hon. Det är nog också helt sant. Alldeles sannolikt har du träffat på någon, men kanske har du inte på riktigt konfronterats med en. I sådant fall har du tur, för det medför ofta långtgående konsekvenser för offret. Inte minst när det gäller självkänsla, psykisk hälsa och sociala relationer. För att vara förberedd så kan du läsa/lyssna på denna bok som ger dig värdefull information om varningssignaler och råd om hur du kan skydda dig.

Omgiven av psykopater?

Thomas nämner i boken att enligt den senaste forskningen tros ca 2-4 % av befolkningen vara psykopater. De vill säga ca 2- 4 personer av 100 personer. Du förstår nu att de trots allt är ganska många. Boken syfte är att göra oss uppmärksamma på den så kallade vardagspsykopaten. De som finns på arbetsplatsen, på dejtingsajten, i familjen eller i vänkretsen. Människor kan naturligtvis uppvisa psykopatiska drag utan att för den skull vara psykopater, men om du identifierar dessa drag kan det vara klokt att dra. Helt enkelt. I boken benämns psykopaten som ett rovdjur som får kraft genom att förgöra sina offer, med det enda syftet att själv skaffa sig alla fördelar. Psykopaten isolerar gärna offret från flocken innan hen sliter det i stycken. Lite läskigt va?

Thomas Erikson beskriver att psykopaten ofta är charmig, omtyckt, populär och respekterad. Inte sällan satt på piedestal. De vet instinktivt vad vi behöver och kan få oss att känna oss helt fantastiska. De är sociala kameleonter som är mästare på att spegla oss och få oss att känna oss som den enda personen i rummet. Det är därför vi faller för dem. Problemet är att de också har en annan talang. De kommer snart att ha läst av alla våra svagheter och vet precis hur de ska vända dem emot oss.  Deras illasinnade manipulation får oss att tro att det är oss det är fel på. De ljuger lätt och trovärdigt, kan dupera vem som helst med hjälp av den kunskap de har om oss. Kvinnliga psykopater opererar ofta lite annorlunda än sina manliga kollegor. De roar sig gärna med ryktesspridning samt att skapa osäkra, otrygga och destruktiva relationer. De ägnar sig alltså i högre grad åt så kallad social aggressivitet och emotionell hämnd. Det vill säga tekniker som inte lämnar synliga skador i form av ärr eller blåmärken. Många som varit offer för en psykopat mister inte sällan viljan att leva vidare. De blir ofta mentalt utarmade eller tar  till och med livet av sig.  Så vad har vi att sätta emot?

Skydda dig mot psykopaten!

Omgiven Av Psykopater avslöjar psykopatens metoder. Thomas utgår från den psykologiska DISA-modellen som visar din personlighetstyp, röd, gul, grön eller blå. Boken ger dig verktyg för att upptäcka faran i tid och åskådliggör hur just din personlighetstyp kan utnyttjas av någon med en dold agenda. Författaren menar att vi kan skydda oss just med hjälp av självkännedom och insikt om våra egna svagheter.

Boken är pedagogisk, lättillgänglig och ger dig ovärderlig kunskap.

Du kan bland annat köpa den här!

Det finns såklart massor skrivet om denna personlighetsstörning och vill du surfa runt ytterligare finns nedan några länkar i urval:

Så känner man igen en psykopat

Är din partner en vardagspsykopat

Lever du med en psykopat

6 tecken på att du tjafsar med en psykopat

Har du hängt i fyrarummaren på ett tag?

Jag har haft en välsignad långhelg där jag har fått vila, andrum och bekräftelse på att jag verkar vara på rätt väg i mina framtidsplaner. Malmö har länge känts som en urvuxen tröja som fortfarande luktar gammal tvättkorg, oavsett hur många gånger jag kör den i tvättmaskinen. Det spelar ingen roll att den var ett av mina favoritplagg en gång, den är för liten och den luktar unket. Du som har hängt med har säkert snappat upp att jag har kämpat med min livsplats ett tag. Jag har varit svulstig och melodramatisk. Jag har varit upprorisk och uppgiven, med inslag av tillfälligt energisk. Jag har kort sagt krisat lite. Jag har emellertid förlikat mig med att det blir inte roligare än så här och den här platsen är liksom gjord. Det är dags att ta sig an en annan livsplats. Livet har petat mig lätt i magen och menat att det nog är dags att jag ska blåsa lite i förändringens vindar.  Jag har därför tagit beslutet att nu är det handlingsplan som gäller – jag ska över sundet (iallafall på något sätt ut ur landet)! Basta.

Förändringens fyra rum

Kanske är du alldeles förträffligt nöjd med hur ditt liv rullar på. Då kanske du kan spara på detta inlägg till en annan gång, när det faktiskt skaver lite. Eller så skaver det redan trots allt. För om det är så att det skaver av en eller annan anledning, kan det vara bra att luta sig mot en förklaringsmodell. Dels för att strukturera upp sina känslor och kanske lite lättare förstå varför det känns som det gör, men också för att kunna förmå sig själv att putta sig i rätt riktning. Kanske är du redan bekant med förändringens fyra rum som är något av en gammal klassiker? Å andra sidan kan det vara bra att påminna sig. Häng med!

Förklaringsmodellen 

Den så kallade fyrarummaren är en förklaringsmodell kring vad som händer individer, grupper och organisationer vid förändring, kris och förnyelse. Teorin utgår ifrån att människor passerar genom fyra psykologiska rum eller skeden under en förändringsprocess. Upphovsman till teorin är Claes Janssen som är docent, psykolog, forskare och författare. Teorin innehåller ett flertal verktyg  och genomförs ofta i seminarieform för chefer och medarbetare inom organisationer. Jag har själv deltagit i ett sådant seminarium som var väldigt intressant, men jag tycker nog att en kan få lite hjälp själv av förklaringsmodellen även på egen hand.

Vi rör oss som individer ständigt genom de fyra rummen i kortare och längre cykler. Du kan passera genom dessa rum under loppet av några timmar om något traumatiskt inträffar Du kan också befinna dig i flera olika rum samtidigt i flera olika aspekter i livet (arbete/relationer/fritid).

Första rummet – nöjdhet

När du befinner dig i första rummet är du nöjd och tillfreds med livet Du känner dig trygg, har kontroll och vet vad som förväntas av dig. I ett organisationsperspektiv producerar och levererar medarbetarna. Arbetslaget vet var de har vandra och är trygga nog att vara sig själva. Ord som förknippas med nöjdhetens rum är är lugnt, tryggt, behagligt, accepterad gemenskap, vila, vill inte ha förändring.

Trygghet eller stagnation: Fastnar du i nöjdheten sker en stagnation och du kan uppleva slentrian.

Andra rummet – censur/förnekelse

När nöjdheten har förlorats genom någon form av förändring befinner dig i ett stadium av censur eller förnekelse. Förändringen kan ha skett snabbt eller långsamt under en längre tid. Du försöker förneka förändringen och låtsas som om ingenting har hänt. Du strävar efter att komma tillbaka till det som varit och vill göra som du alltid har gjort. Ord som förknippas med censur och förnekelse är irritation, frustration, tomhet, energilöshet, jobbigt, vill inte ha hjälp.

Vikten av självinsikt: Censuren kan ske både medvetet och omedvetet. Du vill inte veta av förändringen eller hoppas på att förändringen ska ”gå över” och tar inte in den. Genom självinsikt kan du ta dig vidare till nästa fas. Du reflekterar över förändringen och inser att det inte kommer att bli exakt som förut efter detta.

Tredje rummet- förvirring och kaos 

När du inser att allt det trygga och det du är van vid har gått förlorat uppstår stor förvirring hos dig. Ett kaos uppstår på grund av alla dina känslor och du har svårt att skapa struktur eller sortera bland alla dina intryck.Det kan uppstå både enklare problem kring arbetsuppgiften eller djupare strukturproblem på en arbetsplats. Det kan också väcka existensiella frågor hos dig som individ kring din identitet. Ord som förknippas med förvirringens rum är rädsla, tvivel, osäkerhet, hopplöshet, ensamhet, vill ha förändring.

Detta brukar kallas nollpunkten, när organisationen eller individen når botten. Du blir tvungen att inse att det aldrig kommer att uppstå nöjdhet i exakt samma form som tidigare. Kanske har du blivit tvungen att ge upp en dröm eller vision som du har levt med länge. Fastnar en organisation i förvirring skapas en osund arbetsplats med många sjukskrivningar. Förvirringsfasen behövs, det är här viljan till förändring väcks. Du står vid nollpunkten och vill vidare. Du behöver vara modig och kan behöva fatta avgörande beslut för att kunna gå vidare till fjärde rummet.

Det fjärde rummet – inspiration/förnyelse 

Det  fjärde rummet sjuder av kreativitet och inspiration. Inspirationsfasen är viktig. Det är här alla kreativa ideér som tar dig eller organisationen vidare föds. Ord som förknippas med detta rum är utveckling, kreativitet, allt är möjligt, oövervinnerlig, flow kraft och glädje. Ett hyllat tillstånd i vår kultur. Som ledare är det viktigt att gå från ord till handling i detta tillstånd. Fastnar en organisation i inspirationsfasen uppstår en risk för mycket snack och lite verkstad.

Förändra, acceptera, dra eller bli bitter 

Förra våren var jag i ett jobbsammanhang på en föreläsning med en professor i någon form av arbetsvetenskap. Han visade en, i mitt tycke, klockren modell som jag tänker är väldigt tillämpbar i både arbetsliv och privatliv. Som jag minns den var kontentan följande: Om du är missnöjd kan du antingen försöka förändra eller acceptera situationen (och då verkligen acceptera situationen). Om du varken kan förändra situationen eller acceptera den, kan du välja att lämna den. Du kan också välja att stanna – och bli bitter. Så jäkla bra sagt. Själv befinner jag mig på en livsplats som jag nog varken kan förändra eller acceptera, så jag tänker dra. För jag tänker ta mig tusan inte bli bitter 🙂

Källor: http://www.altaleda.se/ledarskap/2011/nr1/fyra-ru

http://appelberg.com/jobb/forandringens-fyra-rum/

Jag är inte så hemskt utmattad idag – men vem drabbas och vad gör en åt det?

Med risk för att låta som en kliché – jag har traskat in i en period i mitt liv där jag känner mig så sjukt tacksam. Det gör mig både glad och lite rädd, för jag vet att livsharmoni inte på något vis kan tas för given. För några år sedan trodde jag nog heller aldrig att jag skulle hamna här. Jag har känt så mycket bitterhet över hur en omöjlig arbetssituation kunde driva mig till stressnivåer som medförde ett sjukdomstillstånd där jag varken kunde känna glädje eller visste hur jag skulle orka leva. Jag tror att den här perioden förstörde precis allt som gick att förstöra-  mina relationer, min livgnista och min personlighet. Trots allt det här tror jag inte att skulle velat vara utan den här tiden i mitt liv.

Vägen ur den sjukliga soppa jag vevade runt i tog mig på en inre resa som var helt oundviklig. Jag ber verkligen om ursäkt för mitt klichérapande, men ibland är livet sådant. Jag hade tagit mig ur djupa svackor förr, men jag hade inte riktigt gått till botten med dem. Det som hände mig den här gången var inte bara en utmattning och en depression. Det som hände mig var även en destruktiv relationskarusell som slutade i en stor sorg. Efter några månaders hjärtskärande dramatik föll jag framstupa med plytet rakt ner i gruset. Dränerad och förvirrad flydde hem till mina föräldrars radhus i Småland under ett par dagar. Jag var klarsynt nog att förstå att det inte bara vara min arbetssituation som hade tagit mig till fullständig kris och panik. Det var mina ständiga självtvivel, min rädsla för misslyckande, min rädsla för att våga känna och visa tillit, samt min förlamande skräck för att vara sårbar som fört mig rakt ner i den bruna gyttjan. Jag ringde min vårdcentral och sa att jag behöver terapi NU. Inte KBT. Jag behöver reda ut min skit. Som tur var höll de med mig och jag fick börja med interpersonell beteendeterapi.

Första gången i terapin var jag mest arg och när min terapeut påpekade det blev jag ännu mer arg. Sen grät jag. Floder. Konstant. Näsdukarna låg redo på bordet hos terapeuten när jag anlände. Följande halvår ägnade jag mig i huvudsak åt fyra saker – jag grät, var rasade, tränade och maratonglodde på Six Feet Under.Jag kunde inte se på någonting som var det minsta lyckligt. Jag kände på precis all skit som någonsin gjort ont, och skiten gjorde ont. Det var smärtsamt och så renande. Resan var  naturligtvis längre än detta halvår. Mycket  längre. Mitt liv är inte på något sätt komplett idag. Jag hanterar nu en situation som både är jobbig och energikrävande. Men jag mår bra. Jag har energi och livglädje. Jag har självtillit. För det är jag oändligt tacksam. Utan att göra det obehagliga draget att dyka ner i min egen latrin hade jag nog inte varit här  idag. Utmattning kan ha flera bottnar och jag ser flera anledningar till att jag drabbades…

 

img_0172

… Så vem är det då som drabbas av utmattning? 

Diskussionen kring vem som klarar långa påfrestningar och vem som drabbas av stressrelaterade sjukdomar landar ofta kring betydelsen av personbundna faktorer. Emellertid är det långvarig exponering för påfrestning utan möjlighet till återhämtning som utgör den främsta riskfaktorn. Ofta handlar det om svåra situationer som berör individen själv eller dess närmaste. Det kan handla om situationer som hotar tillvaron eller livets viktigaste och mest vitala aspekter. Påfrestningarna kan ha funnits under mycket  lång tid. Stressforskningen visar dock också på att människan är en ganska fantastisk varelse som trots allt kan klara enorma påfrestningar. Likväl har alla en gräns  och om vi envisas med ignorera psykiska och fysiska varningssignaler om att situationen är kritisk bäddar vi för en hälsokatastrof.

Stressen kan bottna i faktorer som kan vara svåra för individen själv att påverka som sjuka barn, eget handikapp eller stora samhällsförändringar. Så finns det det här faktorerna som egen perfektionism och strävan efter att alltid vara duktig, något som också kan utnyttjas av andra. Det kan också vara ett dåligt självförtroende som styr individens egna prestationskrav. Det sägs också att en måste brinna för att kunna bli utbränd. Personer med stort engagemang i sin verksamhet löper större risk för stressammanbrott. De lata och slarviga blir sällan utmattade, sägs de hehe 😉 Vissa personer har inte tillräcklig insikt om sig själva, sina egna behov och sina egna gränser. För många uppstår någon typ av utlösande situation eller någon form av slutgiltig kris som leder till ett stressammanbrott.

Behandling och behandlingsstrategier 

Än idag finns det ännu inte särskilt mycket kunskap kring stressammanbrott eller fungerade behandlingsmetoder. Emellertid tycks det finnas ett antal faser som följer förloppet efter sammanbrottet.

Första fasen

Under den första fasen är den drabbade oerhört känslig och mer eller mindre utslagen. Det viktigaste i den här fasen är grundläggande mänskligt omhändertagande, med mycket stöd och förståelse för den situation som den drabbade har hamnat i.

Andra fasen

Under lång stressexponering lever individen under ett extremt fysiskt pressat läge länge. Som följd blir både hushållsaktiviteter och återuppbyggnad lidande. Individens anpassningsförmåga är starkt begränsad. Jag varken tvättade eller städade under en månads tid  efter att jag släppte taget. Aldrig har mitt hem varit så snuskigt.

I denna fas behöver en göra allt en kan för att för att få kropp och själ i balans igen. Den enklaste vägen tycks gå via fysisk träning av olika slag. För mig var träningen länge min räddningsplanka. Jag kände ofta att det var den som förhindrade att jag förlorade förståndet under mitt värsta kaos. För att låta lite dramatisk 😉 Även metoder som  akupunktur, qi gong och meditation kan vara till hjälp. Jag körde länge på djupavslappning vilket fungerade bra för mig. Psykoterapeutiskt stöd kan behövas för att bearbeta de hinder som finns för att individen ska kunna uppnå själslig balans. För att individen ska känna sig mindre ensam och utsatt i sin situation kan hen behöva träffa andra personer i samma situation.Någon form av gruppdiskussion kring stressproblematik kan vara värdefull. Jag pratade mycket med en vän som också gjort samma vurpa och tagit sig ur den.

Den tredje fasen  

I den tredje fasen kan en koncentrera sig på möjligheterna att komma tillbaka till familjelivet eller arbetslivet. I den här fasen är stresshantering oerhört viktigt, liksom strategier för hur en ska förebygga nya katastrofer. I den här fasen kan en behöva hjälp av kuratorer och personalfunktion på arbetsplatsen för att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt. För en framgångsrik rehabilitering behövs förändringar i arbetssituationen och livssituationen, såväl som förändringar i individens sätt att reagera på de påfrestningar som hen ställs inför.

Slutreflektion 

Jag var aldrig sjukskriven och jag minns att min terapeut frågade om jag försökt. Nej, sa jag. Varför då? Frågade hon. Det är inte så jag gör, sa jag. Jag minns också att hon tittade på mig och såg ut att tänka – jaha, du är en sån. Jag tänker att det nog är ett signifikativt drag hos oss alla som kör oss i botten. För min egen del var det nog tur att jag inte blev sjukskriven. Jag tror att det var lättare för mig att bearbeta under arbete, annars hade jag nog blivit för rädd för att komma tillbaka. En del av min utmattning berodde också på stress som pågått i mitt privatliv, och de tankarna behövde jag vila mig ifrån. Jag vill också poängtera att jag lämnat den arbetssituation som var akut ohälsosam. Det som förföljde mig var men av den tiden och min pulvriserade självkänsla. Eftersom jag fick stöd och förståelse av både chef och mina närmsta kollegor när jag slutligen tvärvurpade var det möjligt för mig att fortsätta arbete. Så är det självklart inte för alla.

Källa: http://www.stressmottagningen.nu/stress-och-stressjukdomar/utmattningssyndrom/

Mat för lugnare kropp

Så nu har jag fått vältra mig ordentligt i min gamla utmattning. Det kändes helt ärligt ganska gött. Även om det kan vara en smula mysigt att svepa in sig i den där noppriga offerkoftan och insupa stanken av gammal ångest, kan en inte stanna där för evigt. Koppen är stark, magen lugn, huden läkt, själen harmonisk och livet relativt väl rensat på energivampyrer. Därför tänkte jag  ge oss ett par kosttips för stressade perioder. För att vara lite konstruktiv. Rätt kost kanske inte löser hela problemet, men det kan vara ett led i att inte göra problemet ännu värre. Dessutom kan rätt kost faktiskt hjälpa dig att balansera.

Stress och näringsförbrukning

Stress medför att kroppen kräver mer av vissa näringsämnen. Risken är stor att du inte upptäcker en eventuell brist för än den har blivit långtgående. Gör du inget åt saken uppstår så småningom bristsymtom.

Bristsymtomen kan vara av olika karaktär som: sömnproblem, muskelspänningar, ångest, hjärtklappning, irritabilitet, blodsockerobalans, tinnitus, svettningar, depression, slemhinneproblem, huvudvärk, hudförändringar, håravfall, impotens, nedsatt immunförsvar, PMS och försämrad fertilitet.

De näringsämnen som kroppen förbrukar mer av under stressiga perioder är zink, magnesium, kalium,  B-vitaminer och  C-vitamin samt omega -3. Även brist på järn kan uppstå. Behovet av antioxidanter är större.

Stressad – ät detta!

Det finns studier som visar på att livsmedel kan lindra stress, ångest och depression. Nedan finner du exempel på livsmedel som kan ha en välgörande effekt i stressammanhang:

 • Ät mandel, valnötter och pistaschnötter. Mandeln är rik på E-vitamin och B-vitamin. E-vitamin är en kraftfull antioxidant som stärker immunförsvaret.  B-vitaminrika livsmedel stimulerar produktionen av serotonin och dopamin som gör oss mindre mottagliga för stress. Studier visar på att en näve valnötter eller pistaschnötter om dagen har en blodtryckssänkande och lugnande effekt.
 • Avokado. Avokadon innehåller bland annat hälsosamma fetter och kalium. Kalium har en lugnande och blodtryckssänkande effekt. Vid stress håller kroppen kvar natrium som är blodtryckshöjande och utsöndrar kalium som är blodtryckssänkande. Avokado är även rikt på E-vitamin och B-vitamin.
 • Apelsiner. C-vitamin är bra för immunförsvaret. Studier har visat på att en daglig dos citrusfrukt kan minska stressen genom att sänka blodtrycket och kortisolhalterna.
 • Lättmjölk. Kalcium ska kunna minska muskelkramper och spänningar i kroppen.
 • Havregryn. Kolhydrater gör så att må bra hormonet serotonin frigörs i hjärnan. Samma effekt får du av mörk choklad. Havregryn innebär långsamma kolhydrater som hjälper serotoninet att flöda jämnt.
 • Lax. Omega-3 fettsyror har visat sig hålla koll på halterna av adrenalin och kortisol. Dessutom skyddar de mot hjärt och kärlsjukdomar. Lax är en god källa till omega-3.
 • Spenat. Spenat är rikt på magnesium som sägs ha en direkt lugnande effekt. En magnesiumrik kost har visat sig stärka kroppens nervsystem. Mineralen ska också kunna lindra hjärtklappning, stress och ångest.
 • Magnesium finns det även gott om i ärter, linser bönor, nötter, frön och fullkornsprodukter.
 • Ägg. Zink är en mineral som behövs bland annat för hormonsomsättningen och humöret. Zink är också en mineral som kroppen förbrukar mycket av under stress. Brist på zink kan leda till irritation, aggression och nedstämdhet. Bra källor till zink är äggulor, ostron, cashewnötter, lever och nötkött.
 • Sparris. Sparris har i studier visat på goda stress – och –  ångestdämpande effekter. Sparrisen innehåller bland annat gott om folsyra som hjälper till att balansera våra känslor. Brist på folsyra kan leda till depression.
 • Stress kan leda till obalans i tarmfloran, vilket inte gör dig gladare. Probotika kan behövas. Probiotika kan köpas som tillskott, men det finns också mat som har probiotisk effekt. Läs mer om det här!

Undvik det här

Är du stressad så undvik alkohol, kaffe, nikotin och socker. Det gör att du mår sämre. Helt enkelt.

Källor: http://www.expressen.se/halsoliv/har-ar-maten-som-minskar-stressen/

http://www.mabra.com/5-livsmedel-som-minskar-stress/

http://www.mabra.se/besvar/utbrand-stressad-binjureproblem.html

http://www.halsosidorna.se/Stress.htm

 

 

Stresshormoner – så funkar dom

Så då tänkte jag att det var läge att dyka ner i de där stresshormonerna, idag är det nämligen väldigt harmoniskt hos mig. Det har jobbats extremt mycket i veckorna och jag har hittat en urbra strategi för att balansera det. Denna strategi går ut på att bjuda mig själv på så mycket trevliga saker som möjligt i fint sällskap.

Förra helgen bjöd jag mig på brunch på Boule bar. Vi gick så hårt på efterrättsbordet att jag blev grön och vi råkade dra en oavsiktlig springnota (betalade sen). Jag balanserade sedan allt det söta genom att bjuda mig på ett glas vin, prat om övernaturligheter och salta nachos på Tröls. Igår bjöd jag mig på en tapasmiddag i Lund, med en gäng grymma kvinnor som tidigare varit mina kollegor. Jag har saknat dom massor och varit upprymd inför vår dejt hela veckan. Mjuk i själen gick jag i förmiddags till mina roliga frissa Iza, där jag  bjöd mig själv på nya slingor. I salongen satt jag med en kopp te i näven i några timmar och babblade med Iza och hennes andra kund. Vi pratade om barnuppfostran, ambivalent anknytningsproblematik och om att kvinnor från tidigare generationer banat väg för oss. Det är lättare för  oss att vara självständiga och starka, för vi har fått så mycket serverat – i jämförelse. Jag kan konstatera att det varit en lyckad metod för harmoni – om än en smula oekonomisk. Och så till här med stresshormoner då…

Stresshormoner . vad händer?

Det som händer i kroppen när vi blir stressade är att den mobiliserar sig för försvar. Det sympatiska nervsystemet aktiveras och kroppens prestationsförmåga ökar. Binjurarna ökar produktionen av stresshormoner. Adrenalin pumpas ut i blodomloppet, blodtrycket och blodsockerhalten höjs. Vid långvarig stress ökar även frisättningen av kortisol. Kortisolet försätter kroppen i högsta beredskap under en längre tid. Även frisättning av fettsyror som finns lagrade i kroppen uppstår. Syftet är att förse kroppen med energi för att oskadliggöra faran.

Responsen att utsöndra kortisol är normal och kan ha en livräddande funktion när du verkligen behöver fly eller kämpa. Kroppen strävar emellertid  efter jämnvikt  och kortisolet stjäl  på så vis av andra viktiga återuppbyggande hormoner om stressen blir långvarig.

Ett annat viktigt binjurehormon är DHEA. Detta hormon understödjer sköldkörtelns funktion, verkar antiinflammatoriskt och hjälper oss att hantera stress. DHEA är betydelsefullt för sexlusten, bentätheten, immunförsvaret, samt hjärt-kärlhälsan. DHEA ökar efter en tids hög stress, men kan minska  om stressen blir långvarig. Detta kan medföra att vi åldras i förtid, ökar fettmängden och minskar muskelmassan.

Anpassning och utmattning

När vi upplever stark stress under en längre tid anpassar sig kroppen genom ständigt vara beredd på fara – fly eller kämpa. Under anpassningen ökar kroppens stress och även små krav kan kännas övermäktiga. Prestationsförmågan minskar.

När kroppens reserver börjar ta slut övergår anpassning till utmattning. Binjurarna fungerar inte längre som de ska, de är helt enkelt utmattade. När binjurarna är utmattade minskar istället kortisolnivåerna och är konstant låga. I den här fasen känner vi oss kroniskt trötta och kan inte återhämta oss trots vila och sömn. Vanliga symtom vid utmattning är tryck över bröstet, huvudvärk, spända muskler, retlighet, magproblem och sömnproblem.

img_0117

 Stresshormoner . det här händer med kroppen

 • Vid konstant fly eller kämpa beredskap försämras matsmältningen, mage och tarm skadas.
 • Koppen håller kvar natrium, samt utsöndrar kalium och andra betydelsefulla mineraler via urinen.
 • Kroppens energi och näringsförråd töms vid långvarig  stress om inte extra mycket tillförs via kost och kosttillskott.
 • Muntorrhet. När vi blir stressade stryps salivutsöndringen och munnen blir torr. Detta leder till problem som karies och dålig andedräkt.
 • Övervikt. När vi stressar medför frisättningen av kortisol att vi lättare lagrar fett runt buken. Kroppen frisätter också socker och fett för att ge energi åt musklerna att hantera situationen.
 • Håravfall. Svår stress gör att håret går in i en vilofas och stöts bort.
 • Långvarigt förhöjda kortisolhalter försämrar immunförsvaret och ökar mängden inflammatoriska prostaglandiner.
 • De långvarigt förhöjda kortisolnivåerna medför hudproblem som acne, rosacea, eksem och psoriasis. Andra hudtillstånd som uppstår är förtidigt åldrande, sämre och mer livlös hudton, celluliter samt torr och skadad hud.

img_0140

Stressrelaterade sjukdomar  

Det finns en mängd sjukdomstillstånd som har ett direkt samband med olika stadier av stress. Dessa tillstånd är:

 • Matsmältningsproblem som magkatarr, magsår, irriterad tjocktarm, förstoppning och diarré
 • Muskel och huvudvärk
 • Astma och allergier
 • Hudproblem och fläckvis håravfall.
 • Ångest, depression och sömnproblem
 • Oregelbunden mens
 • Hjärtproblem

 Egna erfarenheter

Efter att själv har befunnit mig i långvarig stress och utmattning är det väldigt intressant att dyka ner i det som faktiskt händer i kroppen. Jag minns den där fasen när det kändes som jag flydde i panik under varje vaken sekund på dygnet. Pulsen liksom rusade i mig även vid vila. Jag upplevde att en liten nål satt i varje nerv i min kropp och minsta motgång eller irritationsmoment fick mig att tappa det totalt. Att fly eller kämpa.

Jag minns hur min kropp lämnade sitt annars ganska kontanta basläge och raskt lade på sig tio kilo i vikt. Jag minns hur tung och otymplig jag kände mig. Hur den snabba viktuppgången gjorde att det kändes som fettet satte sig klumpvis, till synes helt utan plan. Jag minns den hysteriska hungern och det galna sockersuget. Att mobilisera energi till musklerna för att oskadliggöra faran.

Jag minns hur magen alltid var svullen och gjorde ont. Jag minns hur min menscykel plötsligt började stöka. Hur munnen var så torr att munslemhinnan sved. Hur huden blev torr, grå och trasig. Jag minns hur jag bara ville ligga under en filt. Hur jag kunde bli sittande som paralyserad  under en hel helg och tänka att jag måste i alla fall städa. Men helgen gick och jag orkade inte. Jag minns hur jag blev rädd för människor och relationer.Hur jag plötsligt inte visste hur jag skulle bete mig  i sociala sammanhang. Hur jag alltid kände mig naken och avslöjad. Hur jag skämdes för allt. Hur jag alltid ville sova och hur det aldrig var tillräckligt. Anpassning och utmattning. Eller snarare binjureutmattning – så det var så det var.

Faktiskt känns det skönt att få en fysisk förklaring till eländet. Att inse att det som jag upplevt som en rent mental process faktiskt har en helt kroppslig orsak. Att min kropp följt ett mönster. Under omständigheterna ett helt normalt mönster, inte unikt. Jag är normal och inte konstigare en någon annan överstressad person.

Såhär i efterhand kan jag bara konstatera att kroppen är fantastisk, vilken jäkla återhämtningspotential den har ändå. Jag vet att resan kan vara längre, svårare och mer ihållande för många människor än den ändå varit för mig. Många får allvarligare symtom än de jag fick – både psykiskt och fysiskt. Men till dig som kanske nu befinner dig där jag var, vill jag ändå säga det blir bättre fast en inte tror det. En måste bara ha ett förbannat tålamod för det tar tid, det gör det. Men varje förbättring känns och ger självförtroende. Det kommer att vara ett oerhört tråkigt minne, och en kan bli lite rädd ibland. Men tillslut kan det faktiskt var allt det är. Ett väldigt tråkigt minne helt enkelt.

Källor: http://www.mabra.com/kategori/vikt/page/1/

http://www.mabra.se/besvar/utbrand-stressad-binjureproblem.html

http://www.beautycomesclean.se/blogg/201304/kortisol-dodshormonet-sa-bryter-stress-ner-huden

.