Främjandetekniker och gasljus!

Såhär före jul tänkte jag att det kan vara passande att damma av ett alltid lika aktuellt ämne – nämligen lite gammaldags välvilja. Passande nog finns det ibland handfasta tips för att främja harmoni och balans. Vi vill ju helst må bra och vara glada. Det brukar smitta av sig. Brukligt nu när vi ska knö på varandra och idka julefrid i parti och minut. Typ.

När vi ska vara lediga och få tid för eftertanke kan det därför vara läge att kasta lite ljus över de så kallade främjandeteknikerna, som kan användas som motvikt till härskarteknikerna. Det kan också vara praktiskt för dig att kunna de fem härskarteknikerna på dina lika många fingrar. Då kan du tyst identifiera beteendet utifrån respektive teknik när någon försöker härskarteknika dig. Det möjliggör ett kallt huvud när det börjar brännas ordentligt. Det gör dig medveten om att ”härskaren”  är så pass liten och osäker att hen måste ställa sig på dig för att bli lite större. Dessutom är hen en kliché. Bara en sån sak! Du kan också högt börja rabbla varje teknik högt för den som utsätter dig. Det brukar ta udden av det hela.  Jag vill också redogöra för en särskilt vidrig härskarteknik som kallas gasljus. Den hittar du sist i inlägget. Så vi börjar väl från början och kör en snabb repetition av de fem härskarteknikerna.

De fem härskarteknikerna 

 1. Osynliggörande:

Härskartekniken går ut på att förmedla att du inte finns, att tala om att det du gör och säger inte är värdefullt. Denna teknik kan ta sig olika uttryck, antingen genom ord eller kroppsspråk och gester. Syftet är att få dig att känna sig obetydlig och osäker.

2. Förlöjligande:

Tekniken visar en totalt ojämlik situation, där den som förlöjligar tar makten över hela situationen. Den som förlöjligar förminskar och förringar sitt offer. På detta sätt tillintetgörs den utsatta personen. Den utsatta personen är alltså någon en kan skatta åt och vem vill inte ha roligt? Härligt! Eller hur?

3. Undanhållande av information:

Att sitta på information men att hålla inne med den innebär makt. På så vis hindras en person att handla som hen skulle ha handlat om hen hade vetat bättre. Att personen undanhålls information kan innebära att hen handlar felaktigt eller för sent.

4. Dubbelbestraffning:

Härskartekniken dubbelbestraffning syftar till att ge dig en känsla av att du gör fel oavsett hur du handlar. Är du noggrann så är du för petig. Är du bestämd är du bitchig. Är du en god lyssnare är du svag o.s.v

5. Påförande av skuld och skam:

Den här härskartekniken innebär att någon får dig att känna skuld eller skam för en handling, egenskap, situation eller händelse, trots att det inte är du eller din person som är den utlösande faktorn för händelsen eller situationen. Denna härskarteknik är besläktad med tekniken dubbelbestraffning. Den är liksom dubbelbestraffning lite mer diffus och svårfångad än de andra kategorierna. Att påföra någon skuld och skam kan också sammanfattas som det sammanlagda resultatet av att ha utsatts för någon av de andra. I alla sammanhang påförs skulden och skammen utifrån men upplevs inifrån. Detta gör att den är lite svår att identifiera som härskarteknik.

Så främjandeteknikerna då!

Självklart vill vi inte härskateknika. Det är ju bara uttryck för infantilt självhävdelsebehov för sämre bemedlade. Eller hur? Därmed inte sagt att jag aldrig har härskarteknikat eller aldrig gör det. Ibland är jag/ har jag varit osäker och självhävdelsebehövande. Det jag vet är att i sammanhang där härskarteknikerna duggar tätt uppstår otrygga och osäkra relationer som innebär disharmoni och känsla av smärtsam sårbarhet. Därför försöker jag, så gott jag kan, låta bli. Låt dig istället svepas med av främjandeteknikerna!

  1. Synliggörande:

Märker du att någon bli avbruten ofta kan du bolla tillbaka frågan till personen med ett, du vilel säga? Exempelvis. Du kan också låta bli att uppmärksamma avbrottet och bara fortsätta se på personen som talade före avbrottet. Genom att synliggöra alla medlemmarna i gruppen sätter du standarden för gruppen. Det blir mycket svårare att osynliggöra någon när någon hela tiden motverkar det.

2. Respekt:

När någon blir måltavla för förminskande, skämt och förlöjligande finns det några praktiska tips. Ett av dem är att aldrig skratta med. Även om du inte kritiserar skämtet kan det räcka med att inte skratta med för att bryta en negativt laddad jargong. Ett annat tips är att be personen förklara skämtet. Genom att inte förstå visar du på normer och perspektiv.

3. Framhållande av information: 

Sträva alltid efter att alla i gruppen vet så mycket som möjligt. Berätta bakgrunden för medlemmar som du tror saknar bakgrundsinformationen. Gör det till en vana att alltid förklara så mycket som möjligt. Om du drabbas av inspiration och entusiasm och fortsättet diskussionen vid sidan av med någon, dra iväg några rader till de andra. På så vis är alla medlemmar med på banan.

4. Bekräftelse:

Motsatsen till att påföra någon skuld och skam är att ge bekräftelse, uppbackning och stöd. Istället för att kommentera att någon gör för lite, uppmärksamma det positiva personen bidrar med. Bekräfta människor som ber om hjälp eller faktiskt säger att de har för mycket att göra. Ingen vinner på att någon tar på sig för mycket eller har dåligt samvete för att de inte ger tillräckligt.

5. Uttala vad som händer:

Att påtala att en härskarteknik används kan vara ett effektivt motstånd. Många härskartekniker fungerar bäst så länge de är outtalade eller subtila. När de påpekas blir de svårare att upprätthålla.

Enligt min egen erfarenhet är både främjande och försök till härskande smittsamt. Det kan dessvärre vara lätt att svepas med i en osund jargong, särskilt när den blir ett normaltillstånd. Att du gör det betyder inte att du är en dålig människa, men försök gärna agera annorlunda nästa gång 🙂

IMG_0995

Det där med gasljus…

När vi  ändå är inne på det hära ämnet så vill jag också belysa fenomenet gasljus som också benämns som en härskarteknik eller manipulationsmetod. När jag för en tid sedan läste om den här metoden insåg jag att jag utsatts för den- ofta och i olika sammanhang. Den är ganska ondskefull minst sagt, så jag vill gärna att du är medveten om den.

Fenomenet ”gaslighting” benämns ibland som psykisk misshandel. För om du befinner dig ett sammanhang där dina känslor ständigt beskrivs som orimliga, överdrivna och onödiga, kommer du snart att må ganska dåligt. Själva begreppet kommer ifrån filmen Gasljus från 1944. Ingrid Bergman spelar en arvtagerska vars man försöker få henne förklarad sinnessjuk och inspärrad på mentalsjukhus. Genom att manipulera hennes omgivning och envist hävda att hon bara inbillar sig, driver han henne sakta men säkert in i galenskap.

Grundprincipen för gasljus är att en person handlar på ett sätt som framkallar en reaktion hos den andre. Reaktionen kan vara sorg, ilska eller frustration. När reaktionen uppstår försöker personen, som orsakat den, att få offret att känna sig osäker och obekväm med sin reaktion. Detta sker genom att personen hävdar och beter sig som att offrets känslor är irrationella och onormala. En klassisk form av gasljus är att undvika att ta ansvar för sina handlingar genom att skylla på offrets uppfattning av dem.

Ett tecken på att du kan vara utsatt är att du ständigt tvivlar på dig själv och ifrågasätter dina känslor och behov. Du ställer dig ofta frågan ”är det jag som är överkänslig?” Det är alltid du som ber om ursäkt ( för dina känslor/reaktioner). Du börjar undvika att ta upp sådant som irriterar dig/ påverkar dig negativt, du orkar inte med att bli beskylld för tjat och gnäll.

Genom att medvetandegöra att detta är en välkänd härskarteknik kan du inte bara genomskåda förövaren utan även skydda dig från den. Vänd argumenten tillbaka; Det är väldigt svårt att utveckla relationen när du inte tar mina känslor på allvar, t.ex. Kan det blir en konstruktiv diskussion är det bra, men låt det inte stanna vid att det är fel på dig som reagerar. En person som systematiskt använder sig av denna härskarteknik har byggt upp ett ypperligt försvar. Nu är det tid för dig att genomskåda och belysa det.

Så främja istället för att härska! God jul!

Vill du läsa mer om hur du kan intellektualisera de fem härskarteknikerna som motstrategi – gör det här!

Källor:

http://www.jamstallt.se/docs/ENSU%20bekraftartekniker.pdf

https://www.fhs.se/Documents/Externwebben/Student/Checkpoints/Bilaga%20x%20Motst%C3%A5nd%20mot%20h%C3%A4rskartekniker_105x297.pdf

http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-2013/November-2013/5-knep-mot-harskartekniker/

http://www.jamstalldvardag.se/2017/01/05/gasljus-och-galenskap/

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s